Kontakt


DEBET Audyt Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wpis na listę firm audytorskich pod numerem 4199
KRS 0000703001
NIP 669-254-13-23

ul. H. Modrzejewskiej 71A
75-728 Koszalin
tel./fax 94 314 32 92
biuro@audytfinanse.com

dr Aneta Szadkowska
Prezes Zarządu
aszadkowska@audytfinanse.com
+48 501 775 900

mgr Halina Kozak
Wice Prezes Zarządu
hkozak@audytfinanse.com
+48 602 132 563