Zarząd


Debet to Zespół doświadczonych pracowników, pracujących pod kierunkiem

Dr Anety Szadkowskiej – od 1995 roku związana z sektorem bankowym i finansowym. Doświadczony menedżer. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. W okresie ostatnich kilkunastu lat zaangażowana od strony bankowej w realizację wielu inwestycji, które mają duże znaczenie ekonomiczne i gospodarcze. Posiada duże doświadczenie w: sporządzaniu due delligence, przygotowywaniu planów łączenia się spółek, analizie i opiniowaniu różnego rodzaju projektów, negocjowaniu kontraktów, przygotowywaniu finansowania.

zdjęcie Halina Kozak firma audytfinanse KoszalinMgr Halina Kozak – biegły rewident nr ew. 1856, doradca podatkowy nr wpisu 07728, prowadząca Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Halina Kozak z siedzibą w Koszalinie przy ul. Grottgera 6 – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Posiada 26-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu obsługi finansowej, prowadzenia ksiąg i doradztwa podatkowego. Prowadzi jedną z wiodących kancelarii podatkowych w regionie zajmujących się doradztwem podatkowym, obsługą kontroli podatkowych, sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych, reprezentacją podatników przed sądami administracyjnymi.

Jednym z złożeń naszej Spółki jest połączenie doświadczeń wspólników dla stworzenia pakietu usług dla biznesu i szukanie rozwiązań dla osób na co dzień funkcjonujących w życiu gospodarczym.

Dbając o wysoki poziom świadczonych przez nas usług uczestniczymy regularnie w szkoleniach i warsztatach poszerzających naszą wiedzę. Rozwijamy wewnętrzne procedury jakości świadczonych usług. Sprawna obsługa na wysokim merytorycznym poziomie pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Chcemy budować długoterminowe relacje biznesowe oparte za wzajemnym zaufaniu i indywidualnym podejściu do każdej współpracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY