Fundusze Europejskie


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2019

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie
29-03-201902-05-201931-12-2019typ projektów 1

Opis: Na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem, dla specjalizacji: a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, b) zaawansowane wyroby metalowe, c) produkty drzewno-meblarskie, d) opakowania przyjazne środowisku, e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, g) multimodalny transport i logistyka, h) produkty oparte na technologiach informacyjnych

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie
30-04-201903-06-201929-11-2019typ projektów 2 (wraz z komponentem wdrożeniowym)

Opis: Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej), dla specjalizacji: a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, b) zaawansowane wyroby metalowe, c) produkty drzewno-meblarskie, d) opakowania przyjazne środowisku, e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, g) multimodalny transport i logistyka, h) produkty oparte na technologiach informacyjnych

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie
28-06-201901-08-201930-09-2019typ projektów 1

Opis: Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, dla specjalizacji: a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, b) zaawansowane wyroby metalowe, c) produkty drzewno-meblarskie, d) opakowania przyjazne środowisku, e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, g) multimodalny transport i logistyka, h) produkty oparte na technologiach informacyjnych

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie
29-03-201930-04-201928-06-2018konkurs dla sektora turystycznego

Opis: W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności sektora turystycznego

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wniosków
30-08-201901-10-201902-12-2019

Opis: W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do: wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Publikacja ogłoszeniaRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wniosków
30-08-201901-10-201928.06.2018

Opis: W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do: wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego