Klienci


Naszymi Klientami są zarówno Spółki prawa handlowego, Spółki osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Obsługujemy przedsiębiorców z różnych branż. Jesteśmy jedyną Firmą w Koszalinie świadczącą tak szeroki wachlarz usług.

Klienci, którzy współpracują z nami, mogą korzystać, na preferencyjnych warunkach, z obsługi księgowej w Kancelarii Doradztwa Podatkowego DEBET mgr Halina Kozak.