Usługi


Bogata oferta naszej Spółki wynika z troski o Klienta. Nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie pozwalają Nam pomóc Twojej firmie:

 • badaniem sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniem dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych,
 • analizami due diligence,
 • przygotowywaniem planów dotyczących przekształceń własnościowych, fuzji i podziałów,
  doradztwem finansowo-inwestycyjnym,
 • wykonywaniem ekspertyz i opinii finansowych, ekonomicznych itp.,
 • przygotowywaniem studium wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • przygotowywaniem planów restrukturyzacyjnych,
 • przygotowywaniem oceny sytuacji ekonomicznej oraz zdolności kontynuacji prowadzonej działalności,
 • poszukiwaniem źródeł finansowania projektów oraz negocjacją warunków kredytowych,
 • audytowaniem realizacji projektów finansowych przy pomocy środków dłużnych,
 • doradztwem prawnym,
 • wyceną przedsiębiorstw,
 • opracowywaniem umów spółek,
 • kompleksowym zakładaniem firm.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.